Welkom

bij Vincent Projects

Vincent Projects B.V. is een slagvaardige en maatschappelijk betrokken ontwikkelaar. Duurzaamheid, kwaliteit en behoud van cultuurhistorie zijn hierbij voor ons belangrijke uitgangspunten. Met een klein en creatief team zetten we ons graag in voor een duurzame invulling van de ruimte om ons heen.

Wij zijn actief in de regio Midden- en Oost-Nederland en houden ons bezig met het ontwikkelen, renoveren en herbestemmen van bijzondere gebouwen op unieke locaties, waarin kantoren, woningen, horeca, winkels en/of een combinatie hiervan gevestigd kunnen worden. 

Vincent Projects B.V. streeft naar inventieve en marktconforme ontwikkelingen, die worden uitgevoerd van concept tot realisatie. Hierbij worden de gestelde eisen ten aanzien van gebruikers, beleggers, gemeenten en overige stakeholders nauwlettend in de gaten gehouden. 

Wij zijn altijd op zoek naar bijzondere te (her)ontwikkelen locaties c.q. panden. Van groot tot klein! Graag uw reactie naar: info@vincentprojects.nl. Wij zullen uw informatie uiteraard vertrouwelijk behandelen.